Tải wallpaper theme, ứng dụng thay đổi hình nền cho android

http://www.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/themes/beach2/bg_tue_1920x1200.jpghttp://www.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/themes/beach2/bg_wed_1920x1200.jpg http://www.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/themes/beach2/bg_thu_1920x1200.jpg http://www.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/themes/beach2/bg_fri_1920x1200.jpg http://www.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/themes/beach2/bg_sat_1920x1200.jpg http://www.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/themes/beach2/bg_sun_1920x1200.jpg #ocean theme:

Watching: Tải wallpaper theme, ứng dụng thay đổi hình nền cho android

*

http://www.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/themes/phantasea/bg_afternoon_1920x1200.jpg http://www.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/themes/phantasea/bg_evening_1920x1200.jpg http://www.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/themes/phantasea/bg_night_1920x1200.jpg #planets theme (some are missing)

*

http://www.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/themes/planets/bg_venus_1920x1200.jpg http://www.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/themes/planets/bg_mercury_1920x1200.jpg http://www.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/themes/planets/bg_jupiter_1920x1200.jpg http://www.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/themes/planets/bg_saturn_1920x1200.jpg http://www.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/themes/planets/bg_sun_1920x1200.jpg http://www.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/themes/planets/bg_moon_1920x1200.jpg #mountains theme:

*

http://www.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/themes/mountains/bg_tue_1920x1200.jpg http://www.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/themes/mountains/bg_wed_1920x1200.jpg http://www.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/themes/mountains/bg_thu_1920x1200.jpg http://www.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/themes/mountains/bg_fri_1920x1200.jpg http://www.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/themes/mountains/bg_sat_1920x1200.jpg http://www.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/themes/mountains/bg_sun_1920x1200.jpg #other, static themes:

See more: How Do You Increase The Size Of Text In Gmail Emails, 5 Ways To Resize The Gmail Compose Box

*

http://www.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/themes/pebbles/bg4_1920x1200.jpg http://www.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/themes/desk/bg2_1920x1200.jpg http://www.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/themes/turf/bg3_1920x1200.jpg http://www.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/themes/treetops/bg4_1920x1200.jpg http://www.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/themes/graffiti/bg_1920x1200.jpg

Những background trong các chủ đề của Gmail. Chẳng hạn như chủ đề “bãi biển” và hình nền ngày thứ 7.
tức là bạn trích xuất hình từ theme của gmail hd ấy hả bạnhay là mấy cái này có thể apply làm theme của gmail :S
tức là bạn trích xuất hình từ theme của gmail hd ấy hả bạnhay là mấy cái này có thể apply làm theme của gmail :S

See more: How To Install Mailtrack In Opera, Is Gmail Not Allowing Opera Mail To Log In

Mình chỉ dẫn theo bài viết của người khác thôi.Như đã nói ở trên, đây là các hình nền trong các chủ đề (themes) có sẵn của Gmail.Chúng ta cũng có thể trích ra.Thế nhưng ở đây tác giả (không phải mình) đã trích giùm chúng ta rồi!Chỉ là có những tấm khác nữa (trong các chủ đề khác)!…Cách lấy như trong các hình minh họa dưới đây: (Dành cho các bạn chưa biết)Click phải và thực hiện như hình.

See Also:  # How To Fix Gmail Temporary Error 404 On Gmail : Gmail Account

Categories: Mail

Leave a Reply

Your email address will not be published.