Phím tắt cho google drive trên web

*

Watching: Phím tắt cho google drive trên web

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

1. Vào trang website này (nên làm sẵn một nút Shortcut cho cái Link tiện lợi nầy)

http://www.easyvn.com/tiengviet/index.php

2. Đánh tiếng Việt không dấu vào khung hình của EasyVN

3. Xong rồi nhấn “Thêm dấu”, máy sẽ tự động bỏ dấu cho bạn

4. Kiểm tra lại, nếu bạn thấy dấu của một chữ nào đó bị sai, thì bạn có thể sửa lại bằng cách bấm chuột vào chữ đó. Khung hình có một danh sách các chữ với dấu khác nhau để bạn lựa chọn. Bạn bấm chuột vào chữ có dấu đúng.

5. Đánh máy xong văn kiện, thì nhấn “Copy”

6. Sau đó “Paste” Right-click > Paste hay Ctrl + C > vào khung hình email của bạn

7. Say “Yeah!!!” 🙂

http://www.ldlacviet.org/danh-tieng-viet-bo-dau-tu-dong-sept-10-2015/

Cách xóa “email rác” trong Gmail

See more: Google Developers Blog: Modifying Email Signatures With The Gmail Api

Category: Giúp Đỡ

30- Gmail rác

Cách Xóa Email Tự Động Trong Gmail và Yahoo

See more: How To Set Up Disposable Email Addresses With Gmail, Temporary Disposable Gmail

Category: Giúp Đỡ

Nếu muốn Gmail tự động Delete tất cả những email mình không muốn nhận, bạn có thể làm theo những bước dưới đây:

1. Trong Gmail, Click vào hàng chữ ”Create a filter“ (bên cạnh nút , , dưới chữ “Show search options”.

See Also:  Meet the #1 alternative to bananatag

*

2. Type tên của người gửi hay email vào ô From: *** (chú ý thêm options bên dưới)

3. Click nút Next Step>>>

4. Đánh dấu vào ô X> “Delete it”

5. Click vào nút Create Filter> (đánh dấu vào ôX> ”Also apply filter to …“ nếu muốn)

***Trong bước số 2, nếu muốn vĩnh biệt luôn emails từ một UserGroup thì Click vào ô Has the words:, Ví dụ “phonang” (không có dấu” ”)

Chúc mừng. Bạn sẽ không bao giờ nhận email từ người đó hay Usergroup đó, không cần phải chửi vả làm chi…

Chúc bạn và gia đình một cuối tuần vui vẻ…

Nếu muốn Yahoo Email tự động Delete tất cả những email mình không muốn nhận, bạn có thể làm theo những bước dưới đây:

1. Trong Yahoo, Click on Options > Mail Options (hay Tab “OPTIONS”)

2. Click on “Filters” bên trái (dưới /General/Signature/Spam/…)

*

3. Click on “Add Filter”

*

4.

*

4a. Filter name: Type tên filter (để dễ phân biệt, ví dụ: Delete “Best Resort In Vietnam”)

Categories: Mail

Leave a Reply

Your email address will not be published.