Khắc Phục Khóa Tạm Thời Gmail Tạm Thời, Email Tự Hủy Sau 10 Phút

Email tạm thời hay email dùng một lần là loại email cho phép bạn gửi và nhận tin nhắn. Nhưng chúng thường chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định.

Bạn có thể sử dụng email tạm thời cho các mục đích như:

Sử dụng để xác minh tài khoản trên các trang webSử dụng thư tạm thời mà không cần xác minhTrả lời hoặc chuyển tiếp email mà không để lộ thông tin cá nhân

Sau đây là danh sách các công cụ tạo email dùng một lần hàng đầu hiện nay:

1.

Watching: Gmail tạm thời

See more: Sign In G Up And Configuring Gmail To Send And Receive Mail, Create A Gmail Account

See more: How To Create A Microsoft Account Using Gmail, Sign Up To Microsoft Account Using Gmail

Maildrop

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

OwlyMail là trình tạo email tạm thời được sử dụng để lưu danh sách email. Nó sẽ gửi thông báo cho người dùng khi nhận được email. Và bạn có thể tạo email tạm thời không giới hạn.

See Also:  7 Successful Restaurant Direct Mail Campaign Ideas - Lightspeed

Leave a Reply

Your email address will not be published.