Đăng ký Gmail, tạo lập tài khoản Gmail miễn phí nhanh nhất

email là một trong những dịch vụ trực tuyến phát triển mạnh nhất hiện nay. Với một tài khoản email, bạn có thể gửi thư điện tử cho bạn bè, người thân, ối tac choc dù họ ở đâu trên trai ất (chỉ cần ở ).

những lưu ý trước khi tạo tài khoản gmail

 • bạn nên xóa cache và lịch sử trình duyệt trước khi lập gmail. NHUER NHâN Là nếu ai đó HOặC BạN đã Từng sử DụNG TRìNH DUYệT đÓ ể đ đĂNG Ký GMAIL THì KHả Nă BạN Bị AND UêU CầU XAC NHậN SốI đI
  • chuẩn bị một số điện thoại, bạn có thể sử dụng một số điện thoại để xác nhận cho nhiều tài khoản>

   video hướng dẫn cách đăng ký tạo gmail

   hướng dẫn cách đăng ký tài khoản gmail tiếng việt miễn phí nhanh nhất, mới nhất 2022

   bước 1: Đầu tiên các bạn click vào nút sau:

   Reading: Gmail đăng ký

   bước 2: nhập các thông tin mà gmail yêu cầu, bao gồm:

   • họ & tên : nhập tên và họ của bạn. có dấu hay không dấu đều được. có thể đổi lại sau nên bạn có thể nhập thoải mái.
   • tên người dùng : nhập tên nick gmail bạn muốn lập. tên gmail có thể sử dụng chữ cái, số và dấu chấm và phải có từ 6 đến 30 ký tự. nếu gặp thông báo tên người dùng đó đã được sử dụng. thử tên người dùng khác thì bạn nhập tên khác nhé (tên gmail đó có người khác đăng ký rồi).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *