Display name là gì

*

iClick

Tên hiển thị trong email marketing

gmail.com người nhận sẽ nhận được email hoặc tên đã cài đặt cho Email, nhưng trong trường hợp tôi muốn gởi email marketing iClick thì làm thế nào để hiện “iClick” trong inbox người nhận. Display Name là thuộc tính bạn có thể dễ dàng cài đặt trong từng nội dung gởi của phần mềm seo iClick.

Watching: Display name là gì

Display name trong inbox của Gmail.

Phân biệt display name và Sender Email.

Như vậy display name là tên đại diện gởi cho email, sử dụng display name một cách thông minh bạn có thể xây dựng được tên tuổi thương hiệu. Khi bạn dùng nhiều email để gởi display name giúp đám bảo tính thống nhất cho những sender email khác nhau này.

See more: Cómo Cancelar Una Cuenta De Gmail Paso A Paso, Eliminar Tu Cuenta De Google

Email Reply là gì?

Khi bấm nút Reply nếu bạn không cấu hình Email Reply cho email đó thì mặc định sẽ reply về sender email. Vì vậy thuộc tính Email Reply giúp cho bạn gom nhóm Reply về đúng một email chính của mình khi bạn dùng nhiều sender email để gởi. Ví dụ bạn sử dụng email A là email chính chuyên trả lời với khách hàng bằng email này. Khi bạn gởi email marketing mà dùng các sender email B, C, D, … thì bạn nhớ thuộc tính Email Reply là A để mọi reply của khách hàng đều gởi đến A bạn dễ dàng quản lý hơn.

See Also:  How to Send Text and HTML Emails in PHP - Tutorial Republic

Phân biệt from và reply-to email.

See more: Thunderbird And Gmail – How To Configure Thunderbird Settings For Google

Trong phần mềm email marketing iClick bạn có thể cài đặt hai thông số nàykhi soạnmột nội dung email.

Thân ái, iClick

email marketing phần mềm gởi email marketing phần mềm quảng cáo email reply email display name

*

Tác giả: quanly |

*
*
*

Số lượt xem: 4,375
Tên người gửi trong Email Marketing Nâng cấp phần mềm Gmail Marketing phiên bản 1.1.1.7 Cập nhật email marketing iClick phiên bản 1.0.8.1
Video hướng dẫn thêm Yahoo Mail vào phần mềm Email Marketing Tính năng gởi email trong phần mềm seo G+, seo Youtube, seo Location Hướng dẫn tạo chiến dịch và gởi email marketing với iClick
Hãy là người đầu tiên viết bình luận

Categories: Mail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *