Cách truy cập gmail bằng mozilla thunderbird

Tôi đã bắt đầu sử dụng gmail thông qua Thunderbird và mỗi email đến được sao chép 3 lần (nó sẽ xuất hiện một lần trong thư mục “Hộp thư đến”, một lần trong thư mục “Gmail/All Mail” và một lần trong thư mục “Gmail/Quan trọng”).

You are reading: Cách truy cập gmail bằng mozilla thunderbird

*

Điều này thật khó chịu vì tôi phải mở cùng một email 3 (một lần mỗi bản sao của nó) để đảm bảo rằng biểu tượng thông báo không báo hiệu ba thư chưa đọc. Vì vậy, tôi phải luôn đi đến các thư mục “Gmail/All Mail” và “Gmail/Quan trọng” để đánh dấu thư mục là đã đọc mỗi khi tôi nhận được thư mới.

Làm cách nào tôi có thể xóa các thư mục “Gmail/Tất cả Thư” và “Gmail/Quan trọng” trong Thunderbird (rõ ràng mà không xóa nội dung của “Hộp thư đến”)? Đây có phải là thứ gì đó có thể được sửa từ bên trong Thunderbird hay tôi phải thay đổi thứ gì đó ở phía webmail?

14.04thunderbirdgmail
11
31 thg 10, 2014user2413
Hủy đăng ký thư mục “quan trọng” có thể giải quyết vấn đề.

See also: How To Make A Email Look Like It Was Sent Earlier? How To Forge Email

Điều này có thể được thực hiện bằng cách nhấp chuột phải vào bất kỳ thư mục nào trong bảng điều khiển hộp thư đến và nhấp vào “Đăng ký …”. Điều đó sẽ tải tất cả các thư mục Thunderbird hiện đang xem và bạn có thể bỏ chọn hộp để hủy đăng ký khỏi “Quan trọng”.

See Also:  Use google accounts on your watch

See also: How To Sync Google Contacts With Iphone The Right Way, How To Import Google Contacts To Iphone In 3 Ways

Bạn có thể tìm thêm thông tin về các thư mục imap và đăng ký trong câu hỏi siêu người dùng này: Điều đó có nghĩa gì với việc đăng ký Đăng ký vào một thư mục IMAP?

8
13 thg 11, 2014fret
Bạn cũng có thể yêu cầu gmail tự hiển thị các thư mục có liên quan cho người dùng IMAP (Thunderbird). Để thực hiện việc này, hãy truy cập Gmail> Cài đặt> Nhãn, tìm các nhãn có liên quan và bỏ chọn “Hiển thị trong IMAP”.

12
11 thg 8, 2015D.J.Duff
Làm thế nào để chạy Thunderbird trong nền?

Tại sao Google gọi Thunderbird là “kém an toàn”?

Làm cách nào để đồng bộ hóa thẻ Thunderbird với nhãn Gmail?

Xác thực hai yếu tố của Google từ chối đăng nhập từ Thunderbird

Thunderbird rất chậm với Gmail

Mozilla Thunderbird có hỗ trợ thông báo đẩy không?

Thunderbird đưa ra cảnh báo “Không đủ dung lượng đĩa”, sau khi thử tải xuống nhiều email hơn (Win 7, 64 bit)

Chuyển đổi tài khoản Gmail từ POP sang IMAP và giữ cấu trúc thư mục?

Chặn vĩnh viễn tên miền trong Gmail

Tôi có thể đặt bộ lọc Gmail từ Thunderbird không?

See Also:  No reply button, Forward/reply button missing in gmail

Tôi có thể xem các tab hộp thư đến Gmail của mình dưới dạng nhãn IMAP không?

Nhập tệp MBOX vào Gmail, nhưng chuyển qua bộ lọc thư rác?

“Đăng ký” vào thư mục IMAP có nghĩa là gì?

Cách làm cho Thunderbird Chơi trò chơi với Google

Làm cách nào để xóa thư từ hộp thư đến mà không xóa thư khỏi thư đã gửi?

Làm cách nào tôi có thể đánh dấu thư tôi đã đọc qua ứng dụng khách email (Thunderbird, Outlook …) là “Đọc” trong Gmail?

Làm cách nào tôi có thể gửi email của mình trong Thunderbird tới Gmail?

Bộ lọc cho Nhãn trùng lặp tin nhắn khi đọc trong Thunderbird

Người gửi giả mạo thông qua Gmail SMTP trong Thunderbird

Lưu trữ tất cả trong hộp thư đến của Gmail – webmail so với IMAP

Categories: Mail

Leave a Reply

Your email address will not be published.