Cách đăng nhập hoặc đăng xuất outlook

Nếu bạn không thể đăng nhập vào tài khoản email Outlook.com, Hotmail, Live hoặc MSN của mình hay bạn không chắc chắn về cách đăng nhập hoặc đăng xuất, dưới đây là một số giải pháp.

You are reading: Cách đăng nhập hoặc đăng xuất outlook

Đăng nhập vào Hotmail hoặc Outlook.com

Nhập địa chỉ email hoặc số điện thoại của bạn, rồi chọn Tiếp theo.

Trên trang tiếp theo, nhập mật khẩu của bạn, rồi chọn Đăng nhập

Lưu ý: 

Chọn hộp Duy trì đăng nhập nếu bạn muốn truy nhập ngay vào Outlook.com ở lần tiếp theo (không đề xuất cho máy tính dùng chung).

Bỏ chọn hộp này để được nhắc nhập mật khẩu mỗi lần bạn đăng nhập.

Nếu bạn đang gặp sự cố về việc đăng nhập vào tài khoản, hãy đảm bảo:

Đã tắt phím Caps Lock (mật khẩu có phân biệt chữ hoa/thường).

Đã viết đúng địa chỉ email.

Tài khoản của bạn chưa ngừng hoạt động quá 365 ngày. Để duy trì trạng thái hiện hoạt cho tài khoản Outlook.com, bạn phải đăng nhập vào tài khoản ít nhất 365 ngày một lần. Sau 365 ngày không hoạt động, email của bạn sẽ bị xóa và không phục hồi được.

Nếu vẫn gặp sự cố về đăng nhập, có thể bạn cần:

See Also:  Add picture to gmail signature from google drive

Kiểm tra trạng thái dịch vụ của Outlook.com

Tắt tính năng đăng nhập tự động

Nếu bạn đang gặp sự cố với Outlook.com, hãy kiểm tra trạng thái dịch vụ. Nếu trạng thái không có màu lục, hãy chờ cho đến khi dịch vụ hoạt động bình thường và thử lại.

Nếu bạn quên hoặc để mất mật khẩu, bạn có thể tạo một mật khẩu mới.

Chọn lý do khiến bạn không thể đăng nhập, rồi chọn Tiếp theo.

Nhập địa chỉ email mà bạn đã sử dụng khi tạo tài khoản httl.com.vn/en.

Nhập các ký tự mà bạn thấy trên màn hình, rồi chọn Tiếp theo.

See also: How Can I Get Gmail To Automatically Spell Check? How To Fix Gmail Spell Check Not Working

Nếu bạn đã thêm thông tin bảo mật cho tài khoản của mình, hãy chọn xem mã một lần sẽ được gửi đến số điện thoại hay địa chỉ email thay thế của bạn.

Tài khoản của bạn có thể bị chặn tạm thời do chúng tôi đã nhận thấy một số hoạt động đăng nhập bất thường. Nếu tài khoản của bạn bị chặn, hãy xem mục Bỏ chặn tài khoản Outlook.com của tôi.

httl.com.vn/en luôn để mắt tới hoạt động đăng nhập bất thường, trong trường hợp người khác đang cố gắng vào tài khoản của bạn. Nếu bạn đang di chuyển đến một vị trí mới hoặc dùng thiết bị mới, chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác nhận rằng đó thực sự là bạn.

See Also:  How to view images in gmail

Đọc Cách truy nhập Outlook.com khi đi du lịch để biết thêm thông tin.

Nếu Outlook.com tự động đăng nhập bạn, hãy tắt tính năng đăng nhập tự động.

Trong Outlook.com, chọn ảnh tài khoản của bạn ở phần trên cùng màn hình.

*

Chọn Đăng xuất.

Nhập địa chỉ email hoặc số điện thoại của bạn, rồi chọn Tiếp theo.

Trên trang Nhập mật khẩu, bỏ chọn Duy trì đăng nhập.

*

Nhập mật khẩu của bạn, rồi chọn Đăng nhập.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Nếu bạn vẫn gặp sự cố về đăng nhập, hãy xem mục Khi bạn không thể đăng nhập vào tài khoản httl.com.vn/en của mình.

See also: Please Wait – How To View Next Page Of Gmail

Bỏ chặn tài khoản Outlook.com của tôi

Thay đổi mật khẩu của bạn

Tài nguyên hỗ trợ

Bạn cũng có thể nhận hỗ trợ từ người dùng Outlook.com khác trong Diễn đàn cộng đồng của chúng tôi hoặc nhận trợ giúp bằng cách chọn Liên hệ với Bộ phận hỗ trợ bên dưới:

Lưu ý: Trước tiên, bạn sẽ cần đăng nhập để nhận hỗ trợ. Nếu bạn không đăng nhập được, hãy đi đến Hỗ trợ tài khoản.

Categories: Mail

Leave a Reply

Your email address will not be published.