Theo nghĩa này, sau khi cải cách, chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức sẽ có những thay đổi quan trọng sau:

1. bãi bỏ mức lương cơ sở

Theo mục 3.1.c mục ii của Nghị quyết 27-nq / tw, đến năm 2021 sẽ bãi bỏ mức lương cơ sở và áp dụng mức lương cụ thể đối với cán bộ, công chức, viên chức; mức lương cụ thể này sẽ được tính theo vị trí việc làm của từng đối tượng nên tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 sẽ không còn mức lương cơ sở như hiện nay được tính dựa trên nhiều yếu tố, trong đó có lương bổng cộng trầm. trong lĩnh vực kinh doanh.

Bạn đang xem: Bài thu hoạch nghị quyết 27 về cải cách tiền lương

2. trả lương cho cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm

nêu rõ Nghị quyết 27 về chính sách cải cách tiền lương đối với khu vực công, nhà nước trả lương cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo vị trí việc làm, chức danh lãnh đạo, phù hợp với nguồn lực của nhà nước và thu nhập dịch vụ công, đảm bảo tương quan hợp lý với tiền lương trên thị trường lao động. trong đó, đối với bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung cho công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo thì thực hiện các nguyên tắc sau: lương vẫn vậy; – điều kiện làm việc cao hơn bình thường.

Xem Thêm : Chậm trả góp 1 tháng có sao không, đóng phí phạt bao nhiêu tiền?

3. triển khai hệ thống trả lương mới

Theo Nghị quyết này, đến năm 2021 sẽ có 05 bảng lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức. cụ thể: – 01 bảng lương chức vụ đối với công chức, viên chức và người lao động giữ chức vụ quản lý – 01 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung cho công chức, viên chức không giữ chức vụ. các chức danh lãnh đạo. – 03 bảng lương đối với lực lượng vũ trang, gồm: + 01 bảng lương sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp Công an nhân dân (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm). + 01 bảng lương đối với quân nhân chuyên nghiệp, kỹ thuật viên công an chuyên nghiệp. + 01 danh sách công nhân viên quốc phòng, công an nhân dân (trong đó lấy tương quan tiền lương của lực lượng vũ trang đối với công chức hành chính hiện nay).

Như vậy, so với hệ thống bảng lương hiện hành tại Nghị định 204/2004 / nĐ-cp, hệ thống bảng lương mới sẽ không còn bảng lương chuyên viên cao cấp; biên chế cán bộ chuyên trách xã, huyện, thành phố trực thuộc trung ương và biên chế viên chức hoạt động dịch vụ trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

4. sẽ có cơ cấu lương mới cho công chức bắt đầu từ năm 2021

Theo điểm a, khoản 3.1, phần ii Nghị quyết 27-nq / TW, cơ cấu tiền lương mới từ năm 2021 bao gồm: lương cơ sở (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương) và phụ cấp (chiếm khoảng 30%). của tổng quỹ lương) tổng số tiền lương). đồng thời bổ sung tiền thưởng (mức thưởng xấp xỉ 10% tổng mức lương cả năm, không bao gồm phụ cấp).

5. Bỏ chế độ phụ cấp thâm niên của cán bộ, công chức, viên chức

Xem Thêm : Thực hư về thông tin sàn Kenniex lừa đảo? – Tuduyinvest

Để sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành, đảm bảo tổng quỹ phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương, một số loại phụ cấp sẽ bị loại bỏ trong thời gian tới, chẳng hạn như: – Phụ cấp thâm niên nghề ( trừ quân đội, công an, các con số bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ, công chức); – Phân công chức vụ lãnh đạo (đối với các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị thì xếp lương theo chức danh lãnh đạo trong ngành chính trị); – Phân công công tác đảng, tổ chức chính trị – xã hội; phân công công vụ (do đã tính vào lương cơ sở); – phân công công việc độc hại, nguy hiểm (có tính chất rủi ro, nguy hiểm trong công việc) sẽ có quy định mới về phân công theo phân loại đơn vị hành chính xã, huyện và các tỉnh.

6. kìm hãm các chi phí ngoài lương

, mục 4, phần iii, Nghị quyết 27 nêu rõ, thực hiện các giải pháp tài chính – ngân sách là nhiệm vụ đột phá để tạo nguồn lực cải cách chính sách tiền lương, trong đó có việc xóa bỏ các khoản chi ngoài lương đối với cán bộ, công chức, viên chức. có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, như: chi hội họp; bồi thường xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án; hội thảo … thực hiện khoán lương gắn với mục tiêu tinh giản biên chế của các cơ quan, đơn vị.

7. Cán bộ, công chức, viên chức ở nhiều tỉnh được hưởng thêm thu nhập

Theo quy định tại mục 3.1.d mục ii của Nghị quyết 27 / nq-tw, một trong những nội dung của cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (khu vực công) là mở rộng việc áp dụng cơ chế thí điểm đối với một loạt tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tự cân đối ngân sách và bảo đảm đủ nguồn lực để thực hiện cải cách tiền lương, chính sách an sinh xã hội và nguồn thu. mức tăng bình quân không quá 0,8 lần quỹ lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức do ông chỉ đạo. Có thể thấy, hiện nay, chi thu nhập tăng thêm mới chỉ được áp dụng tại TP. Với nội dung cải cách này, sắp tới, cán bộ, công chức, viên chức của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cũng sẽ được hưởng khoản thu nhập tăng thêm này.

Ngoài ra, Nghị quyết 27 còn đặt ra hàng loạt nhiệm vụ khác về cải cách chính sách tiền lương như: thực hiện khoán quỹ lương gắn với mục tiêu hợp lý hóa biên chế của các cơ quan, đơn vị; mở rộng cơ chế ngân sách gắn với thực hiện nhiệm vụ. /.

Nguồn: https://httl.com.vn/e
Danh mục: Tài chính